O spoločnosti VOP Nováky
There are no translations available.Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. IČO: 36 350 451, oznamuje, že spoločnosť zaniká a zrušuje sa bez likvidácie ku dňu 31. 8. 2014.

Nástupníckou spoločnosťou sa dňom 1. 9. 2014 stáva spoločnosť:

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Legionárska 160

911 04  Trenčín

IČO: 36 351 156

 

ktorá je uvedeným dňom zároveň aj jej univerzálnym právnym nástupcom (www.lotn.sk) .

 

Spoločnosť od 1.1.2013 prešla do dlhodobého prenájmu k spoločnosti  MSM Martin, s.r.o., IČO : 36 422 991, na základe výsledku  verejného ponukového konania z roku 2012.

 

Viac informácií o tejto spoločnosti získate na : www.msm.sk