O spoločnosti VOP Nováky
There are no translations available.

Spoločnosť od 1.1.2013 prešla do dlhodobého prenájmu k spoločnosti  MSM Martin, s.r.o., IČO : 36 422 991, na základe výsledku  verejného ponukového konania z roku 2012.


Viac informácií o tejto spoločnosti získate na : www.msm.sk

 

Spoločnosť  bola valným zhromaždením ku dňu 1.9.2014 zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, a.s.